1. In de praktijkruimte wordt niet gerookt
  2. Wij vragen u vriendelijk om binnen de behandelruimte geen etenswaren of (fris)dranken te nuttigen
  3. De behandelruimte houden wij graag schoon. U mag de ruimte met schoeisel betreden, echter vragen wij u wel zoveel mogelijk rekening te houden met (scherpe) hakschoenen. Dit in verband met het behoud van onze vloer. Ook willen wij u vriendelijk vragen bij nat weer de schoenen zoveel mogelijk droog te vegen op de droogloopmatten bij de ingang van dit gebouw
  4. In onze praktijk behandelen wij elkaar graag vriendelijk en met respect. Agressie binnen deze behandelruimte zal dan ook niet worden getolereerd
  5. Heeft u een afspraak gemaakt en bent u genoodzaakt deze af te zeggen? Gelieve dan 24 uur van tevoren de afspraak te verzetten, anders zal 75% van het op dat moment geldende tarief op uw kosten in rekening worden gebracht
  6. Brengt u alstublieft uw identiteitsbewijs, verzekeringspas en indien van toepassing ook de verwijzing van (huis)arts of specialist mee bij uw eerste bezoek aan deze praktijk
  7. Om een oefentherapeutisch onderzoek af te kunnen nemen, dienen wij het lichaam goed te kunnen bekijken. Daarom vragen wij u tijdens de behandelingen makkelijk zittende (sport)kleding aan te trekken, waarin u goed kunt bewegen en wat u makkelijk aan en uit kunt trekken indien nodig
  8. Een handdoek meenemen tijdens de behandelingen is niet verplicht, maar wel makkelijk!
  9. Op sommige momenten zal er een stagiaire van de opleiding Oefentherapie Cesar van de Hogeschool Utrecht aanwezig zijn. Hij/zij zal ook behandelingen bijwonen en af en toe zelf behandelen. Heeft u bezwaar tegen zijn/haar aanwezigheid, voel u dan vrij om dit te melden bij de desbetreffende therapeut
  10. Heeft u desondanks toch een klacht over uw behandelende therapeut? Meldt dit dan, indien dit niet persoonlijk op te lossen is, kunt u een klacht indienen bij het Zorgbelang Nederland, of vul een klachtenformulier in dat te vinden is in onze behandelruimte