Inge VerhoevenInge Verhoeven
(Kinder) Oefentherapeute Cesar
Bekken oefentherapeut 
MedicalKinetics therapeut 
Docent PMSC


Opleidingen:

2000-2003 Opleiding Oefentherapie Cesar
1995-2000 HAVO Diploma behaald op 15-07-2000


Cursussen/trainingen/opleidingen:

2014      Bewijs van periodieke registratie behaald van het Kwaliteitsregister Paramedici vanaf
12 januari 2014-2019
  Herhaling Reanimatie en AED
  Bijscholing triggerpoint therapie
  Nascholing bekkentherapeute volgens methode Oefentherapie Cesar/Mensendieck
  Basistraining professional organizer
2013      Herhaling Reanimatie en AED
  Nascholing bekkentherapeute volgens methode Oefentherapie Cesar/Mensendieck 
  Terugkomdag bekkenbodem en darmproblematiek 
2012      Herhaling Reanimatie en AED  
  Nascholing Medical Kinetics 
  Titel gecertificeerd bekkentherapeut behaald, afgegeven door het Paramedisch Bij- en Nascholingsinstituut in Tilburg
  Cursus: wetenschappelijke lezing cyclus over Brein en Depressie, door Onno Meijer
  Cursus: bekkenbodem disfuncties, zoals incontinentie en klachten rondom het bekken
2011 Congres: omgaan met pijn rondom lage rugklachten, bekken en bekkenbodem
  Nascholing Medical Kinetics groepsles, met aandacht voor core stability
  Predicaat behaald voor Opleidingsplaats Oefentherapeute Cesar
  Cursus reanimatie en AED
2010 Opleiding: Sensomotorische Integratie Therapeute
  Nascholing Medical Kinetics
  Cursus: de lichamelijke en oefentherapeutische aanpak bij spanning, stress en burn-out
2009 Cursus: het onderzoeken en behandelen van patiënten met SI klachten. (bekken)
  Nascholing Medical Kinetics
  Cursus: passieve atonisatie en mobilisatie technieken als onderdeel van oefentherapeutisch handelen
  Cursus: bekkeninstabiliteit als gevolg van zwangerschap
2008 Cursus: de klinische toepassing van Triggerpoint-therapie als hulpmiddel bij pijnbestrijding
  Nascholing Medical Kinetics, gericht op 3 dimensionaal bewegen
  Congres bekkenscheefstand. Onderwerpen waren bekkentorsie, bekkenverwringing en (schijnbaar) beenlengte verschil
2007 Nascholing Medical Kinetics groepsles
2006 Post HBO kinderoefentherapie (deze opleiding is een specialisatie van Oefentherapie, zodat mijn titel verandert in Kinderoefentherapeute Cesar)
  Nascholing Medical Kinetics groeples en 3 dimensionaal behandelen van de wervelkolom
  Post HBO Cursus Directe toegankelijkheid oefentherapie Cesar en Mensendieck
  Studiedag begeleider Intercollegiale overleg groep
2005 Cursus basiseducatie kwaliteit en wetenschap voor Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck
  Cursus Medical Kinectics groepsles
  Stagebegeleidersdag, om het begeleiden van stagiaires te optimaliseren
2004 Verdiepingscursus kinderen en motoriek. Dit is een cursus die gegeven wordt op de Hogeschool van Utrecht. In de cursus wordt dieper ingegaan op de verbetering van de motoriek en de sensomotorische ontwikkeling van het kind
  Skippy cursus voor kinderen met een motorische achterstand. Dit is groepslessen voor kinderen om de motorische ontwikkeling en voornamelijk de sociale ontwikkeling te stimuleren
  Symposium Nederlandse Vereniging Oefentherapie Mensendieck - arbeidsgerelateerde klachten
2003 Diploma oefentherapie Cesar behaald op 28-10-2003
  EHBO cursus
2002 Parabel, arbocuratieve zorg bij arbeidsrelevante aandoeningen