Een whiplash ontstaat vaak na een aanrijding of val. Hierbij worden het hoofd en de nekwervels abrupt van stand veranderd wat overbelasting geeft op de structuren van spieren, bindweefsel, gewrichtsbanden en wervels. Sommige mensen voelen vlak na de aanrijding geen pijn, maar wel de dagen erna. Dit komt vaak door de enorme toevoer van adrenaline op het moment dat u wordt aangereden of een ongeluk krijgt. Dit maskeert de pijnklachten.

Indien u net bent aangereden en u maakt uw eerste afspraak met de oefentherapeut, hoeft u niet bang te zijn dat u uw hoofd hoeft te bewegen of dat de oefentherapeut uw hoofd zal willen bewegen. In eerste instantie wordt u met name uitgelegd wat er nu met u aan de hand is en wordt aan u aangegeven wat u juist wel en juist niet moet doen. Hierna wordt er gekeken naar uw houding en uw manier van bewegen. U leert te zien en te voelen of uw schouder-en nekspieren te strak gespannen zijn. U wordt er bewust van gemaakt hoe u staat, loopt en beweegt en wat daar aan verbeterd kan worden en op welke manier.

Tevens bespreken we welke handelingen u in uw dagelijks leven moet/wilt doen. Welke werkzaamheden, welke sporten, huishouden en hobbies: wat is daarbij moeilijk of onmogelijk? Samen met u stelt uw therapeute een behandelplan op, van wat u wilt bereiken en hoe daar aan kan worden gewerkt.

Wat doet de oefentherapeut?

Er wordt eventueel contact onderhouden met de bedrijfsarts voor samenwerking wat betreft uw reïntegratieplan.
Tijdens de behandelingen leert u hoe u vanuit een goede balans kunt bewegen met zo min mogelijk klachten en wordt de conditie van bepaalde spieren opgebouwd. Spieren die te gespannen zijn worden weer ontspannen door middel van oefeningen en bewustwording. Omdat een whiplash veel onzekerheden over de toekomst met zich meebrengt worden er ook vaak algehele ontspanningsoefeningen uitgevoerd zodat u die ook thuis, als u bijvoorbeeld moeilijk in slaap komt, kunt gebruiken. Als u weer wilt gaan sporten wordt er samen met u een schema gemaakt. Zo wordt geprobeerd zo optimaal mogelijk te bevorderen dat u uw “normale“ leven weer kunt oppakken, en dat u onafhankelijk wordt van therapie.

Flyer

Download de folder: Whiplash