Sinds de invoering van de Arbowet is de vraag naar bedrijfsoefentherapeuten Cesar ter deskundige advisering op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsreïntegratie sterk toegenomen. Jaarlijks vallen veel arbeidskrachten kort of langdurig uit wegens arbeidsrelevante klachten van het houdings- en bewegingsapparaat.

Het doel van de therapie valt kort samen te vatten in: bevorderen van de lichamelijke gezondheid door de mens te leren hoe hij zo goed en gezond mogelijk kan bewegen binnen zijn individuele mogelijkheden en omstandigheden; oftewel werken aan de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Bedrijfsoefentherapie

De bedrijfsoefentherapeut Cesar is toonaangevend binnen dit vakgebied, omdat hij of zij gespecialiseerd is in het analyseren van houdingen en bewegingen en het aanleren van goede bewegingsgewoonten en toepassing hiervan in de specifieke werksituatie. Bedrijfsoefentherapie vindt in de werkomgeving plaats.

Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever kan de bedrijfsoefentherapeut worden ingezet voor:

 1. Knelpuntenanalyse
  D.m.v. observaties, video-opnamen, vragenlijsten en metingen worden de werkplek en het gebruik daarvan onderzocht en geanalyseerd.
 2. Advisering en voorlichting
  Bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied.
 3. Training
  Alleen aanpassen van de werkplek is onvoldoende, het op gang brengen van het bewustwordingsproces bij de werknemer is minstens zo belangrijk. De werknemer zélf moet gezond gedrag gaan vertonen en goed gebruik willen leren maken van de hulpmiddelen.
 4. Reïntegratie
  In samenwerking met de Arbodienst of het reïntegratiebureau kan de bedrijfsoefentherapeut zorgen voor een optimale reïntegratie. Een goede start is belangrijk om te voorkomen dat klachten terugkeren.

De bedrijfsoefentherapeut is deskundig in:

 • het uitvoeren van werkplekonderzoek/knelpuntenanalyse
 • advisering en voorlichting geven bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied
 • het maken van op maat gesneden scholings- en trainingsprogrammas
 • het geven van voorlichting en training: individueel en in groepsverband
 • het aanbieden van trainingsprogrammas met een specifiek thema: bukken en tillen, stresspreventie, RSI, ademhalings- en ontspanningsprogrammas, etc.

Wat is het resultaat

 1. de werknemer wordt zich bewust van zijn bewegingsgewoonten en van de relatie tussen zijn bewegingspatroon en het ontstaan van lichamelijke klachten
 2. inzicht van de werknemer in de persoonlijke risicofactoren en de mogelijkheden om deze positief te beïnvloeden
 3. er wordt optimaal gebruik gemaakt van aanwezige hulpmiddelen en meubilair
 4. hierdoor preventie ziekteverzuim, een vermindering van lichamelijke klachten en een verbeterde fysieke belastbaarheid

Verwijzing en vergoeding
Over de vergoeding van bedrijfsoefentherapie worden onderling afspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en de bedrijfsoefentherapeut middels een offerte. Trainingen door de bedrijfsoefentherapeut kunnen in aanmerking komen voor scholingsaftrek en branchegerichte subsidies. De individuele behandelingen oefentherapie Cesar binnen de gezondheidszorg worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars, mits er een aanvullende verzekering is afgesloten.