Inge Verhoeven is gespecialiseerd kinderoefentherapeut en sensomotorisch integratie therapeute. Dit houdt in dat zij problemen rondom de motoriek en motorische achterstanden kan behandelen. Vaak merkt u het als uw kind niet mee kan komen op school, tijdens de gym of bij sportclubjes. Kinderen kunnen hier erg onzeker door worden en het kan faalangst ontwikkelen.

Tijdens de behandelingen wordt er aandacht besteed aan diverse motoriek onderdelen: de grove motoriek, met daarin de opricht, opvang en evenwichtsreacties, de fijne motoriek met daarin onder andere handvaardigheid en het schrijven, lichaamsbeeld en besef, maar ook houding, en de wat complexere motoriek zoals fietsen, steppen en springtouwen.

Er wordt altijd aandacht besteed aan wat uw kind zelf graag zou willen kunnen, naar wat u graag zou willen bereiken en eventueel de school. Dit is dan de hulpvraag. Er wordt spelenderwijs geoefend zodat de therapie voor het kind ook leuk blijft en geen verplichting wordt!

De sensomotorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, zij heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Door met een bal te spelen, krijgt die bal de betekenis van iets waarmee je kunt rollen en gooien. Door het voorwerp "bal" motorisch te ontdekken, krijgt het woord "bal" inhoud. Te weinig motorisch ontdekken kan leiden tot problemen in de taal ontwikkeling van een kind. Door het bewegen leert het kind zijn lichaam kennen (lichaamsplan) en van daaruit de omgeving (ruimtelijke oriëntatie). Dit is van belang om te leren rekenen. Als kinderen met elkaar spelen, beoordelen zij elkaar veelal op motorische vaardigheden. Als een kind altijd als laatste gekozen wordt, omdat het niet snel genoeg vangt en gooit, kan een negatief zelfbeeld ontstaan.


Wat is Kinderoefentherapie

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen, springen, klimmen, voetballen en fietsen. Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Maar er zijn ook kinderen bij wie niet alles 'vanzelf' gaat. Denkt u als ouder bijvoorbeeld wel eens:
De wiebeltol helpt om het evenwicht en de houding te verbeteren
De wiebeltol helpt om het evenwicht en de houding te verbeteren
  • 'Wat struikelt en valt ze toch vaak'
  • 'Verbeeld ik het me nou, of heeft ze echt moeite met schrijven?'
  • 'Het is toch niet normaal dat hij zich zo slecht kan concentreren en steeds maar hoofdpijn heeft?'
  • 'Wat onhandig is ze toch, ze durft ook zo weinig!'

Net als u maken veel ouders zich wel eens zorgen om hun kind. Soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen, bijvoorbeeld de leerkracht op school. Hoe weet u of uw zorgen terecht zijn?


Motorische ontwikkeling

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut. De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar en kan u precies vertellen wat uw kind nodig heeft. Meld u direct aan »

De kinderoefentherapie is een onderdeel van de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Deze therapieën zijn erop gericht om een zo goed mogelijke houding en beweging bij mensen aan te leren. Er wordt vooral gewerkt met de dagelijkse bewegingen die een mens maakt en bij kinderen staat dan vooral het spel op de voorgrond. Klimmen, springen of bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om aan te leren evenals knippen, knutselen en schrijven.


Hoe gaat de kinderoefentherapeut te werk

Wanneer er een vermoeden is van motorische problemen, wordt er een motorisch onderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in de het motorisch functioneren van het kind. Spelenderwijs wordt er onderzoek gedaan naar alle onderdelen van de motoriek zoals:

  • evenwicht
  • grove en fijne motoriek
  • oog-handcoördinatie
  • ruimtelijke oriëntatie en lichaamsbesef
  • schrijfvaardigheden
  • houding en beweging.

De resultaten in combinatie met de hulpvraag komen in een verslag en er wordt een behandeldoel en plan opgesteld. De ouders worden bij het hele traject nauw betrokken. Het resultaat is dat kinderen door middel van positieve bewegingservaringen die hij of zij opdoet, lekkerder in zijn vel zit, vrijer beweegt en meer zelfvertrouwen krijgt.

De kinderoefentherapie wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Ook kunnen kinderen onder behandeling komen die houdingsproblemen hebben op diverse gebieden, bijv. een scoliose (zijwaartse kromming van de rug), heupdysplasie, verkeerd looppatroon etc.