Sporters bukken, tillen, springen, rennen, slaan en gooien. Bij intensiever bewegen met een slechte houding of met een slechte techniek leidt dat sneller tot blessures.

Het uitgangspunt van de sportoefentherapeut is:
Dat er een optimaal grondpatroon van houding en beweging bestaat en dat het voor iedereen mogelijk is om gezonde houdings en bewegings gewoonten aan te kunnen leren binnen de sport.

Tijdens sportbeoefening worden er hoge eisen gesteld, aan kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie, ademhaling en uithoudingsvermogen. Tijdens de behandeling wordt hierop ingespeeld door oefeningen en trainingsadviezen.

Werkwijze

Er wordt eerst een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek gedaan om te kijken wat er met het lichaam aan de hand is en wat de oorzaak is van de klachten. Daarna stelt de sportoefentherapeut een behandelplan op.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Uitleg omtrent de aard van de klacht en de oorzaak ervan.
 • Begeleiding/advisering m.b.t. training, wedstrijd en materiaal aanpassing.
 • Oefeningen ter bevordering van de genezing.
 • Oefeningen en trainingsbegeleiding om de kracht, lenigheid, snelheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en ademhaling aan te passen aan het sportniveau.
 • Verbeteren van techniek"fouten" in sportspecifieke houdingen en bewegingen.
 • Adviezen omtrent trainingsleer,sportkeuze, braces/tape, mentale sport, begeleiding/sportpsychologie.

Indicaties voor sportoefentherapie:

 • Insertietendopathie
 • Revalidatie tot sportniveau na distorsie, (sub) luxatie,spierrupturen.
 • Revalidatie tot sportniveau na operaties b.v. meniscusletsel,HNP.
 • Revalidatie tot sportniveau na immobilisatie b.v. mitella, gips etc. 
 • Gewricht instabiliteiten bijvoorbeeld van enkel, knie of schouder.
 • Overbelastingsklachten/surmenageklachten t.g.v. verkeerde techniek, verkeerd materiaal,verkeerd opgebouwde training e.d..
 • A-specifieke klachten die optreden bij of na sportbeoefening.

Download de folder: Sportoefentherapie

Meer informatie

Wilt u weten wat Oefentherapie Cesar Rotterdam voor ù kan betekenen?
Bel 010-4181344